دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان
شهر اراک
ميزان سود ۲ درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۲۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 10,175,922 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.