دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

120میلیون
وام ازدواج به بنده تعلق میگیره
در کرج مهرشهر
بانک شهر
ضمانت کسر از حقوق می خوام
ک فیش حقوقی داشته باشه
یا کار مند باشه یا حقوق بگیر تامین اجتماعی باشه