دیجی وام
دیجی وام

اشتراک 3 ماهه ویژه - A

280,000تومان 90 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● مشاوره تخصصی دریافت وام فوری
● دریافت فایل قراردادهای آماده بانکی
● سه ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک 2 ماهه عضویت - ‌‌‌B

139,000تومان 60 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● دریافت فایل قراردادهای آماده بانکی
● دو ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک 1 ماهه عادی - C

99,000تومان 30 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● پشتیبانی آنلاین و تلفنی ساعات اداری
● یک ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک 1 هفته ای - D

59,000تومان 7 روز
● دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
● یک هفته استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود