دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر کرج
حداقل سرمایه گذاری 10,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 10,000,000,000 تومان
توضیحات پرداخت انواع سرمایه آزاد و تسهیلات بر روی ملک و خودرو
تا ۶۰ درصد ارزش واقعی ملک یا خودرو
در کوتاهترین زمان
بر روی سند تک برگ و شش دانگ
پرداخت سرمایه بر روی فیش حقوقی برای کارمندان و بازنشستگان
ارتباط مستقیم با سرمایه گذار و دریافت وام در کوتاهترین زمان ممکن