دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 60,000,000 تومان
شهر آمل
میزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 12 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش توافقی
اقساط ماهیانه 5,054,332 تومان
توضیحات فروش وام به مبلغ شصت میلیون تومان،شهرستان آمل
بدون سودجهت اطلاع بابت انتقال گیرنده و ضامنین با بانک رسالت مراجعه شود