دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100و 200و 300و 400 میلیون تومان
شهر اصفهان
ميزان سود 2 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 36 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه متغیر
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.