دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 50,000,000 تومان
شهر تهران
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 84 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش تماس بگیرید
اقساط ماهیانه 683,440 تومان
توضیحات یک فقره وام ازدواج
ضامن یک نفر کارمند رسمی دولت با گواهی کسر ازحقوق، وقرارداد رسمی درمحضر اقساط بمبلغ 600 هزار تومان بازپرداخت 60 میلیون تومان
تهران، افسریه
تماس بگیرید