دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکی, ضمانت دادگاهی
ضمانت برای ارائه سند ملکی
توضیحات یارب نظر تو برنگردد
صداقت ما عزت وشرافت ماست
اجاره سند ملکی🏘
جهت دریافت وام__مصوبه بانکی
سرمایه آزاد
ملک ویلایی___مجتمع آپارتمانی
تجاری____اداری
سند شش دانگ__پایانکار__مدارک تکمیل
کاملاًسالم__۱۰۰درصد واقعی
تهران__شهرستان
ساعت پاسخگویی
از ساعت ۱۰ الی ۲۴شب
بعلت کثرت تماس اگر پاسخگو نبودیم لطفا پیام دهید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود