یک میلیارد سرمایه آزاد آماده مشارکت در تبریز

1 هفته قبل
425929

اطلاعات این آگهی

آماده پرداخت جهت تامین مواد اولیه
خرید دستگاه آلات کارخانه خط تولید
تزریق نقدینگی جهت معاملات واحد صنفی
نیازمند تضمین سند ملکی ۶ دانگ تک برگ
داخل تبریز و چک صیادی
( فقط به اصناف پرداخت میشود )
جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.