پرداخت وام فوری با سند خودرو یک روزه بدون ضامن در تهران و شهرستان ها

8 ماه قبل
380364

اطلاعات این آگهی

وام با ضمانت سند خودرو – بدون ضامن : (پرداخت یکروزه)

پرداخت وام با ضمانت سند خودرو تا سقف 60% ارزش روز خودرو شما در بازار آزاد

به همراه چک صیاد بابت اقساط هر ماه یا هر دوماه

مدت زمان بازپرداخت از 2 ماه تا 24

ضمانت سند خودرو .

پرداخت وام یکروزه .

به علاوه قرارداد که فی مابین سرمایه گذار و متقاضی وام بسته میشه

امکان تسویه زودتر از موعد مقرر با کسر سود

ضمن اینکه ماشین دست شماست و صرفا تا پایان قرارداد و تسویه وامتون سند نزد ما امانت خواهد ماند و پس از تسویه کامل سند به متقاضی عودت داده میشه .