دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

هلدینگ سکه
پرداخت سرمایه آزاد روی سند
ملک تا 60 درصد ارزش
خودرو تا 60 درصد ارزش
سیمکارت تا 90 درصد ارزش
طلا تا 90 درصد ارزش
پرداخت یکساعته

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.