دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت وام روی سند خودرو تا 60 درصد ارزش
بیمه بدنه رایگان
کارمزد ورودی 9 درصد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.