دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

🔶 پرداخت وام کارمندی (۴برابر خالص دریافتی) به بازنشستگان و کارمندان رسمی و قراردای سازمانهای دولتی بشرط داشتن دسته چک صیاد
(فقط در دو روز)
🔶 پرداخت ۲۵۰ میلیون الی ۲ میلیارد تومان وام بانکی از روی اسناد مسکونی تهران و حومه تهران
(حتی اگر سند در رهن بانک باشد)
🔶 پرداخت سرمایه آزاد بر روی اسناد مسکونی تهران
(تنها در یک هفته)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.