پرداخت وام بانکی و سرمایه آزاد ملک تهران و شهرستان

3 سال قبل
261884

اطلاعات این آگهی

پرداخت سرمایه آزاد و بانکی بدون انتقال سند در کمترین زمان ممکن با بهترین شرایط طبق عقود شرعی
بدون اخذ پیش پرداخت
تسویه آخر
بدون دریافت هزینه کارشناسی ملک
پرداخت سرمایه از 50 تا 70 درصد ارزش کارشناسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.