پرداخت وام آزاد و بانکی در تهران و البرز

1 سال قبل
315352

اطلاعات این آگهی

پرداخت وام تا سقف 10 میلیارد بر روی اسناد ملکی دارای پایان کار
بدون انتقال سند و قانونی
انجام کلیه مراحل با عقد قرار داد رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی
پرداخت وام بانکی تا سقف 50 درصد ارزش ملک
پرداخت وام آزاد تا سقف 50 درصد ارزش ملک

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.