پرداخت وام آزاد فوری در تهران

2 ماه قبل
411599

اطلاعات این آگهی

وام با ضمانت طلا ، سند خودرو ، سند سیمکارت۹۱۲ ، سند ملک مسکونی تهران پرداخت می شود .

طلا تا ۹۰٪ ارزش آن
سیمکارت تا۹۰٪ ارزش آن
ملک مسکونی تهران تا ۵۰٪ ارزش آن
خودرو تا ۶۰٪ ارزش آن پرداخت می گردد

به غیر از ملک که حد اکثر ۷-۱۰ روز زمان می برد سایر وام های مذکور یکروزه انجام می شوند .

همراه با قرارداد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.