پرداخت سرمایه آزاد و وام بانکی بر روی اسناد مسکونی

6 ماه قبل
384118

اطلاعات این آگهی

پرداخت سرمایه آزاد و وام بانکی بر روی اسناد مسکونی تهران و شهرستان دارای پایانکار
۱ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان

پرداخت سود بصورت مضاربه میباشد

بدون هیچ گونه پیش پرداخت

مدت زمان بازپرداخت: ۱ الی ۵ سال

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.