دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت تسهیلات وام بر روی اسناد مسکونی و اداری سراسر کشور بازپرداخت ۳ ساله به صورت اقساطی و مضاربه
املاک حتما باید پایان کار داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.