دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

✨پرداخت سرمایه آزاد ✨
🔴پرداخت وام آزاد فوری تا ۶۰٪ ارزش خودرو
🔴پرداخت سرمایه آزاد با سند ملکی (تا ۶۰٪ ارزش ملک)
🔴دریافت وام فوری تا ۹۰٪ ارزش طلا و سیم کارت
✅بدون معطلی و فوری
✅بدون انتقال سند
✅انجام تمامی مراحل در دفترخانه اسناد رسمی
☎️با ما تماس بگیرید