دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

پرداخت سرمایه روی اسناد ملکی و تجاری تا ۷۰ درصد ارزش ملک
پرداخت سرمایه روی سند خودرو یک روزه
پرداخت سرمایه روی سند زمین و طلا
پرداخت سرمایه روی اسناد کارخانه

بدون پیش پرداخت و همه امور در دفترخانه انجام میشود
در صورت عدم پاسخ واتساپ پیام بدید