واگذاری امتیاز وام ۴ میلیارد تومانی در تهران

1 سال قبل
331896

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۴ میلیارد تومان
شهر تهران
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت ۶۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 73,666,088 تومان
توضيحات دارای ۶ ماه تنفس

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.