دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 40 میلیون تومان
شهر زنجان
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 40 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 10,698,109 ریال
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.