متقاضی ضامن در کرج

2 سال قبل
296156

اطلاعات این آگهی

نیاز مند به۲ ضامن جواز کسب یاکارمند،برای ۱۲۰ تومان ، ۳تا ضامن نیاز داریم یکی اش را داریم ۲نفر می خواهیم،اگر کسی خواست لطفا با این شماره تماس بگیره
۰۹۳۰۸۴۴۱۸۵۱