دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

جهت وام یک و‌ نیم میلیاردی نیاز به یند ملک با ارزش ۴میلیارد میباشد