دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

برای وثیقه خونه تو شمال مازندران دارم که به ارزش 8 میلیارد تومان
سند تک برگ داره
وقف هست