دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند مبلغ ۸۰۰ میلیون به بالا وام هستم مبلغ ماهیانه ۵۰ میلیون میتونم پرداخت کنم ضمانت چک و سفته میدم
اگر سند ملکی خودتون دارید حق سند بعد دریافت وام میدم