متقاضی دریافت وام در مشهد

9 ماه قبل
372461

اطلاعات این آگهی

سلام
نیازمند وام بانکی به مبلغ 150.000.000 الی 300.000.000 تومان هستم
و اقساط 60 الی 120 ماهه