متقاضی دریافت وام در شیراز

11 ماه قبل
362277

اطلاعات این آگهی

با سلام
سند ملکی یک باب منزل ویلایی در شیراز به ارزش ۱۰ میلیارد خریدار امتیاز وام ۷ میلیاردی

یک مجموعه باغ و زمین در شهرستان جهرم :
سند ملکی ۱۲ هکتار باغ نخلیات به ارزش ۴۰ میلیارد.
سند دیگر ۸ هکتار زمین مزروعی به ارزش ۱۵ میلیارد
هر سه بنام وام گیرنده
خریدار امتیاز وام تا سقف ۵ میلیارد بر روی یکی سندها.