دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

با سلام
خریدار وام جانبازی یا وام ۲۰۰ میلیونی هستم
سند ملکی ندارم اما جواز کسب مغازه دارم
اگر پیشنهادی دارید تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخگویی پیامک بدهید