متقاضی دریافت ضامن

10 ماه قبل
366386

اطلاعات این آگهی

برای وام ازدواج نیاز به یک ضامن کارمند دارم (دارای فیش حقوقی)

ساکن اصفهان هستم اما در صورت پیدا شدن ضامن از شهر دیگر هزینه‌های ایاب و ذهاب رو پرداخت می‌کنم.