دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

ضامن کارمند واسه وام ازدواج رفتم بانک میگه دوتا کسر حقوق من خودم چک دارم جواز کسب هم هست فیش حقوقی اتوبوس رانی هم هست ولی کسر حقوق ندارم