متقاضی دریافت ضامن در تهران

8 ماه قبل
382468

اطلاعات این آگهی

نیازمند ضامن رسمی با پورسانت عالی
با گواهی کسر بمیزان 466 میلیون تومان دارم
حکم کارگزینی
فیش حقوقی
و مدارک هویتی
دارم.
با تضمین چک صیادی معتبر
خواهشمند است در اسرع وقت تماس بگیرید.