متقاضی دریافت ضامن در تهران

11 ماه قبل
363307

اطلاعات این آگهی

با عرض ادب و احترام. به یک نفر ضامن کارمند رسمی دولتی و دارای سند ملکی نیازمند هستم. در مرحله اول کد ملی و فیش حقوقی ضامن مورد نیاز است.