متقاضی دریافت ضامن در تهران

12 ماه قبل
355764

اطلاعات این آگهی

درخواست ضامن کارمند رسمی با حقوق بالای 15 میلون تومان واقع در شهر تهران را دارم.
جهت اطلاعات و هماهنگی بیشتر تماس حاصل فرمایید