دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند یه کارمند دولتی کسر از حقوق هستم ۴ میلیونم هم پرداخت میکنم بابت ضمانت گار های بانکی صورت گرفت ۳ تا ضامن دارم فامیل هستن نیازمند یه ضامن فوری هستم