دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

وام ودیعه مسکن هست که دوتا ضامن لازم داریم یکی پدرم هست دیگه کسی رو ندارم برای ضمانت خودم کارمند بخش خصوصی و چک هم دارم برای ضمانت بازپرداخت اقساط