متقاضی دریافت ضامن در اصفهان

2 سال قبل
286041

اطلاعات این آگهی

باسلام برای وام اشتغال دولتی نیاز به ضامن که از بانک رفاه حقوق دریافت کنید دارم. برای اطمینان چک و هزینه پرداخت میکنم. فقط حقوق از تامین اجتمایی بگیرد و یا کارمند و بازنشسته رسمی که از بانک رفاه حقوق دریافت کند.