متقاضی دریافت سند جهت ضمانت

1 سال قبل
329408

اطلاعات این آگهی

نیازمند سند ملکی ۶ دانگ آزاد هستم با پایان کار داخل شهر ،مبلغ سند بالای ۷ میلیارد تومن باشد
حق اجاره یکساله ۱۰ درصد از سپرده دریافتی
بابت ضمانت دو برابر مبلغ سپرده چک معتبر میدهم با ضامنی که پشت چک رو امضا کند و قراداد محضری ،پرداخت هزینه هنگام دریافت سپرده
لطفا تقاضای پیش پرداخت نکنید
به جز چک وسفته و ضامن کارمند یا جواز کسب دار سند جایگزین ندارم لطفا اگر شرایطم رو قبول دارین تماس بگیرین