دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند شریک سرمایه دار جهت احداث رستوران سنتی تا سقف ۳ میلیارد