متقاضی دریافت سرمایه در ساری

4 ماه قبل
396968

اطلاعات این آگهی

نیازمند افزایش سرمایه جهت گسترش کسب و کار صادرات میوه هستیم .
با ۳۰ سال سابقه و سود تضمینی

جهت هماهنگی تماس بگیرید.