متقاضی دریافت سرمایه در زمینه فروش میوه

6 ماه قبل
391859

اطلاعات این آگهی

سلام.کار ما جمع آوری میوه از باغات و بسته بندی و پخش آن به سایر مناطق هست . حدودا ۳۰ سال فعال هستیم و در حال حاضر به فکر گسترش بیشتر کارمون هستیم. نیاز به ۵ میلیارد سرمایه جدید داریم که طی سه سال کل سرمایه به همراه اصل آن پرداخت می شود. به این صورت که هر دو ماه ۶۰۰ میلیون بازپرداخت خواهیم داشت و طی سه سال ۱۰۸۰۰ پرداخت خواهد شد.