متقاضی دریافت سرمایه آزاد در مازندران

7 ماه قبل
384787

اطلاعات این آگهی

زمینی با ارزش ۶۰۰۰ متر مساحت و ۱۵۰۰ متر سوله نیازمند سرمایه آزاد هستم در منطقه فریدونکنار مازندران