دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

زمینی با ارزش ۶۰۰۰ متر مساحت و ۱۵۰۰ متر سوله نیازمند سرمایه آزاد هستم در منطقه فریدونکنار مازندران