دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ‌وام ۴۰۰ میلیون تومان
شهر مشهد
ميزان‌سود 4 درصد
تعداد‌اقساط بازپرداخت ۲۴۰ ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 2,423,921 تومان
توضيحات جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.