دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 100 میلیون تومان
شهر تبریز
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 120 ماهه
نوع وام فروش
اقساط ماهيانه 1,012,451 تومان
توضيحات فروش وام ازدواج
تمامی کارها با ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و زیر نظر وکیل انجام میشود.
شرکت حقوقی آیلین

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.