دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام ۱۵۰ میلیون تومان
شهر کرمان
ميزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 120 ماهه
نوع وام مشارکتی
اقساط ماهيانه 1,518,677 تومان
توضيحات دو فقره وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی

جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطمينان و هماهنگي هاي لازم تماس بگيريد.