فروش امتیاز وام رسالت از ۳۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان

1 ماه قبل
417065

اطلاعات این آگهی

واگذاری امتیاز رسالت از ۳۰میلیون الی ۲۰۰ میلیون تومان بدون محدودیت
با نتیجه بهترین اعتبارسنجی بدون سپرده
شامل تمام مشاغلین دولتی خصوصی آزاد بازنشسته و رانندگان با سوابق بیمه
صمانت جهت بانک فقط یک فقره سفته
بدون نیاز به کسر از حقوق و چک
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.