دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

درخواست وام فوری ۱ روزه ۶۰ الی ۱۰۰ میلیون هستم ،۱ روزه باشه اگر امکان پذیر هست , حداقل نیازم ۶۰ تومن هست اگر وام نباشه و بصورت نقدی باشه هم چک صیاد معتبر و هم سفته تقدیم میکنم ،چک ۱ ماهه میتونم تقدیم کنم ،سپاس