دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

نیازمند وام به مبلغ ۵۰۰ میلیون هستم با ضمانت سفته . کارمند هستم و فیش حقوقی و حکم کارگزینی هم دارم . وام بصورت مشارکتی هم باشه مشارکت مبکنم