درخواست سرمایه گذار در تهران

2 سال قبل
277512

اطلاعات این آگهی

درخواست سرمایه بالای ۱ میلیارد تومان باز پرداخت ۶ ماهه
ضمانت: سند ملک با ارزش ۴ میلیارد در شهرستان بناب (بدون پایان کار، خونه قدیمی)
سند ملک شهرستان کرج با ارزش ۱ میلیارد تومان | سند موتور و ماشین با ارزش کلی ۳۰۰ میلیون تومان
گردش حساب سالیانه ۵ میلیارد

فوری تا آخر فروردین ماه | مدارک اماده

پرداخت اقساط ماهیانه تا ۲۳۰ میلیون تومان یا یکجا
تماس بگیرید در صورت پاسخگو نبودن اس ام اس بدید تا تماس گرفته بشه.