دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

خریدار وام ازدواج 70 و 100 میلیونی
فقط استان تهران و البرز
خودم کارمند دولتی هستم و ضامن میشم
وام 70 تومنی رو 20 میلیون و
وام 100 تومنی رو 30 میلیون
میخرم و کسر از حقوق هم دارم
دلال نیستم و وام رو برای مصرف خودم میخوام